Nabízené aktivity

Integrační aktivity

Pravidelně připravujeme a účastníme se integračních aktivit, které přispívají ke zkvalitnění vztahů a spolupráce s dalšími zařízeními.

Exkurze

V průběhu školního roku realizujeme množství zajímavých exkurzí v různých zařízeních, organizacích.

Zábava a pravidelně se opakující aktivity

Pro zpestření a zkvalitnění výuky navštěvujeme s žáky množství programů pořádaných různými institucemi města Hradce Králové a neziskovými organizacemi.

Sezonní aktivity

Téměř každý měsíc probíhá některá ze sezonních aktivit. Zaměřují se nejen na spolupráci s rodinou, ale také na lidové zvyky, obyčeje a tradice.

Sezonní aktivity
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Vánoční nadílka
Velikonoční nadílka
Plavecké kurzy
Školní výlety
Divadlo ve škole
Návštěva kina
Návštěva divadla
Účast na abilympiádě
Projektové dny různého charakteru
Škola v přírodě
Zimní pobyty v přírodě s lyžařským výcvikem
Den dětí

Terapie

Terapie
Logopedie (klinická zdravotnické péče)
AAK- alternativní a augmentativní komunikace
Fyzioterapie (klinická zdravotnická péče)
Animoterapie a hipoterapie
Canisterapie
Snoezelen
Dotyková terapie
Bazální stimulace
Chirofonetika
Aromaterapie
Arteterapie
Muzikoterapie
Solná jeskyně

Spolupráce s lékaři a odborníky

Pro zkvalitnění komplexní péče o děti nabízíme v prostorách MŠ služby:

  • psychologa,
  • psychiatra,
  • rehabilitačního lékaře,
  • neurologa,
  • odborného poradce, specialisty pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra,
  • výchovného poradce
  • metodika prevence sociálně patologických jevů.

Projekty

Velmi aktivně se zapojujeme do různých projektů a soutěží včetně mezinárodních. Naši žáci získali již i některá významná ocenění.

Aktivity pro rodiče a veřejnost

Ve snaze o neustálé zkvalitňování spolupráce s rodiči pořádáme pravidelné schůzky, konzultace a semináře pro rodiče.

Praxe žáků

Žáci střední školy docházejí pravidelně na odborné praxe (Chráněná dílna Daneta, úklidové práce v chráněném bytě apod.).
Konkrétní termíny akcí naleznete v odkazu Aktuality, v Listech Danety a na nástěnkách ve škole.