Projekty

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je unnamed.png.

 

Projekt „Knihovna pro zdravotně postižené děti“ byl podpořen společností Elektrárny Opatovice, a.s. částku 30 000 Kč.   

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je EOP.jpg.

Projekt „Kniha a zdravotně postižené děti“ byl podpořen společnost MONETA Money Bank, a.s. částkou 25 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Obrazek1.jpg.

 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je doucovani.png.

Projekt „Alternativní a augmentativní komunikace“ byl podpořen nadačním fondem RAFEAL DĚTEM částkou 30 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je rafaeldetem.png.

Projekt „Knihovna pro zdravotně postižené děti“ byl podpořen Nadačním fondem Jana Tlačbaby částkou 32 000 Kč.

Projekt „Pomoc pro Danetu 2021“ byl podpořen společností Elektrárny Opatovice, a.s. částkou 30 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je EOP.jpg.

Projekt „Šicí stroje pro zdravotně postižené studenty“ byl podpořen Nadačním fondem Jana Tlačbaby částkou 51 000 Kč a Nadačním fondem Kolowrátek částkou 15 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je nadacnifond.png.Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je kolowratek-1.jpg.

Projekt „Dveře do nového světa“ byl podpořen společností Elektrárny Opatovice, a.s. částkou 90 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je EOP.jpg.

Projekt „SÁM? – pomoc dětem s PAS“ byl podpořen nadačním fondem RAFEAL DĚTEM částkou 30 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je rafael-1.png.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je SPKP-1.png.

Projekt „Dveře do nového světa“ byl podpořen společností Elektrárny Opatovice, a.s.částkou 90 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je unnamed.png.

Projekt „Pomáhejte nám pomáhat“ byl podpořen Nadací AGROFERT částkou 50 000 Kč.

Projekt „Dveře do nového světa“ byl podpořen společností Elektrárny Opatovice, a.s. částkou 90 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je EOP.jpg.

Projekt „SÁM? – pomoc dětem s PAS“ byl podpořen nadačním fondem RAFEAL DĚTEM částkou 30 000 Kč.

Tato škole je zapojena do projektu„Vzděláváním ke kvalitě“

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0,0/0,0/18_063/0015166

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz-1024x227.jpg.

Projekt „Hudba jako prostředek ke komunikaci u dětí s autismem“ byl podpořen Nadací VIGO Foundation částkou 40 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je vigofoundation-2.png.

Projekt „Cesty pro vozíčkáře a nevidomé II.“ byl podpořen Nadací Charty 77 částkou 50 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je kontobariery.png.

Projekt „Pomocná ruka pro Danetu“ byl podpořen Nadací Naše dítě, částkou 60 000 Kč.

nadaceasedite

Projekt „Pomocná ruka pro Danetu“ byl podpořen společností Elektrárny Opatovice, a.s.částkou 70 000 Kč.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je EOP-2.png.

Projekt „Cesty pro vozíčkáře a nevidomé“ byl podpořen Nadačním fondem Avast částkou 48 000 Kč a Nadací GCP částkou 48 000 Kč.

avastcp

Projekt „Bezpečné hřiště“ byl podpořen MONETOU Money Bank, a.s. částkou 45 000 Kč.

moneta

Projekt „Cesty pro vozíčkáře a nevidomé II.“ byl podpořen Nadací Charty 77 částkou 50 000 Kč.

kontobariery

Projekt „Daneta bez bariér II.“ byl podpořen Nadací Naše dítě částkou  50 000Kč.

nadaceasedite

image001
Tato škole je zapojena do projektu„Čtu a rozumím“

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7. 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7. 7. 1. – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Výzva: 56
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0726

image002

image001

Tato škole je zapojena do projektu
„Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnosti“

Program:
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:
1. 3. – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Výzva: 51
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0029

logolink ESF

Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.2.21/01.0015)

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami) je v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o. od ledna 2012 realizován projekt ESF „Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.21/01.0015) (pozn. zkrácený název „Komunikace“).

Hlavním řešitelem/příjemcem dotace tohoto projektu a jeho klíčových aktivit je Univerzita Hradec Králové. MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o. organizačně i odborně partnersky participuje na realizaci klíčové aktivity číslo 3 = Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci Královéhradeckého kraje (= CAAK KHK). V rámci této klíčové aktivity Daneta s.r.o. zajišťuje poskytování diagnostických, edukačně-terapeutických a poradenských služeb v oblasti augmentativní a alternativní komunikace (AAK) pro děti/žáky s těžce narušenou komunikační schopností, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky ze školských zařízení Královéhradeckého kraje, a to v prostorách Centra (= CAAK KHK), které vzniklo v rámci realizace grantového projektu „Komunikace“. Cílem této klíčové aktivity je zajistit podporu rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků s těžce narušenou komunikační schopností, zejména pak s těžce narušenou expresivní složkou řeči, v Královéhradeckém kraji. Aktivita bude realizována do prosince 2014. Služby CAAK KHK budou však poskytovány potencionálním klientům i nadále, a to v rámci udržitelnosti projektu.

Informace k službám CAAK KHK jsou k dispozici zde.
Zpráva o činnosti Centra alternativní a augmentativní komunikace KHK ve školním roce 2014-15 je k dispozici zde.

logolink ESF

Kvalitním vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich společenské integraci a pracovnímu uplatnění   (reg. č. CZ.1.07/1.2.01/02.0021)

Kompletní informace o projektu jsou k dispozici na adrese: http://projekt.daneta.cz/

logolink ESF

Na cestě do života“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.21/02.0004)

Od 1.1.2013 do 31.8.2014 realizuje naše škola projekt s názvem „Na cestě do života“ pod reg. č. CZ.1.07/1.2.21/02.0004 Tento projekt je realizován v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními potřebami.

Kompletní informace o projektu jsou k dispozici na stránkách projektu.

nadace_umeni_logo

Nadace mění pro zdraví podpořila činnost pěveckého souboru Daneťáčku v roce 2013 částkou 10 000 korun.

logolink ESF

Projekt tzv. „Šablony do škol“ z OP VK 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ (CZ.1.07/1.5.00/34.0793)

Inovativní vzdělávací materiály, které budou v průběhu projektu ve výuce na SŠ ověřeny:
Klíčové aktivity:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:
Občanská výchova, Praní a žehlení prádla a oděvů – teoretická část odborného předmětu, Počítače.
Výukové digitální učební materiály jsou dostupné na vyžádání: jan.skalsky@daneta.cz.

logolink ESF

Na cestě do života

Inovativní vzdělávací materiály, které budou v průběhu projektu ve výuce ověřeny:
V oblasti čtenářské a informační gramotnosti: Dramatická a sociální výchova, Řečová výchova, Rozumová a řečová výchova, Český jazyk.

V oblasti ICT (DUM): Dramatická a sociální výchova, Hudební výchova.

V oblasti přírodních věd: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.

Výukové materiály z oblasti ICT (DUM) jsou dostupné na vyžádání: jan.skalsky@daneta.cz.

eTwinning

eTwinning – Partnerství škol v Evropě

Česko – slovenský projekt dvou škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je inspirován dětskou knihou Povídání o pejskovi a kočičce: Jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech.
V průběhu celého školního roku 2011/2012 se žáci obou partnerských škol seznámí s deseti veselými vyprávěními o dvou nerozlučných kamarádech, o pejskovi a kočičce.
Kompletní informace (pdf, 376 kB).

„Podpora vzdělávání žáků s obtížemi v běžných ZŠ“

Bližší informace o projektu