Výměnný obrázkový komunikační systém

Výměnný obrázkový komunikační systém je funkční především u klientů s poruchou autistického spektra, u klientů s narušeným porozuměním, nízkým věkem, u cizojazyčných klientů a u klientů pasivních.

Tento komunikační systém předpokládá přítomnost komunikačního partnera, klienta a asistenta. Komunikační partner nabízí klientovi zpočátku jen jeho motivační předměty a pochutiny. Klient si „říká“ obrázkem nebo později větným proužkem o nabízenou věc. Asistent beze slova a rukou klienta napomáhá ke správnému provedení dané výměny. VOKS je vzácný tím, že klienta učí iniciovat komunikaci. Je rozdělen do 7 lekcí a do další lekce lze postoupit pouze tehdy, když klient danou úroveň zvládne samostatně. Nejprve klient pracuje s jednou tabulkou, poté se učí listovat ve dvou tabulkách a později dostává klient k dispozici komunikační knihu. Poslední dobou používáme téměř ve všech případech komunikační tašku, která nahrazuje knihu, která umožňuje snadnější manipulaci s obrázky. Komunikační tašku může používat nejen klient, ale i komunikační partner, což je rodič, učitel nebo logoped. Uživatel nosí tašku na rameni. Velmi snadno se mu v ní listuje. A je vhodná i při cestování.

k Výměnnému obr. kom. systému k Výměnnému obrázk. kom. systému